WEGO ITV

SERVEI ITV

Recollim el teu vehicle en el lloc i hora convinguts, el portem a passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i te’l lliurem en el punt de recollida a l’hora fixada.
Aquest servei inclou la gestió de la cita amb el centre d’ITV i està subjecte a la disponibilitat del client i del centre d’ITV.

En cas de no passar la inspecció satisfactòriament, te’n notificarem el motiu i et facilitarem tota la informació addicional que ens hagi proporcionat el centre d’ITV.
Per contractar aquest servei és imprescindible tenir en regla tota la documentació del vehicle, la ITV i l’assegurança. S’entregarà tot plegat en el moment de recollir el vehicle.

El preu d’aquest servei inclou les taxes de primera inspecció. No s’hi inclouen les reparacions que puguin ser necessàries en cas d’un informe negatiu per part de la ITV.
El temps estimat d’aquest servei és aproximadament de dues hores, si bé no ens podem responsabilitzar de les demores causades pel centre d’ITV.

Consulteu preu