Canvi de rodes – estiu o hivern

Canvi de rodes – estiu o hivern

Recollim el teu vehicle en el lloc i hora convinguts, realitzem el canvi de rodes i et lliurem el vehicle al punt de recollida a l’hora fixada.
Per seleccionar aquest servei el client ha de tenir dos jocs complets de rodes (llanta + pneumàtic). Es desmuntarà un joc i es muntarà l’altre (hivern/estiu, estiu/hivern).

El temps estimat d’aquest servei és aproximadament de dues hores.

Import del servei: 60€
IGI inclòs